logo
Adres : Karsy 52,
62-571, Stare Miasto, Polska
sekretariat@robak.konin.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników strony internetowej administrowanej przez Zakład Mechaniczny Jerzy Robak

ADMINISTRATOR:

Jerzy Robak z siedzibą Jerzy Robak Karsy 52, 62-571 Stare Miasto.

NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje Jerzy Robak, z którym można się skontaktować wysyłając e-mail na adres: jerzy@robak.konin.pl.

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane przetwarzane są w celu:
• Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia jej prawidłowego działania na podstawie:
• 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej i jej prawidłowe działanie).
• Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń na podstawie:
• 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora polegającym na dbaniu o wizerunek i ochronę swoich interesów).
ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami danych osobowych są dostawcy usług IT zajmujących się obsługą strony internetowej.
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu możliwości skorzystania ze strony internetowej.

*Mowa o: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE