logo
Adres : Karsy 52,
62-571, Stare Miasto, Polska
sekretariat@robak.konin.pl

LINIOWA PŁUCZKA BUTELEK TYPU LPB-08

Zastosowanie

Liniowa płuczka butelek typu LPB-08 jest urządzeniem w pełni uniwersalnym służącym do płukania cieczą butelek hutniczych o różnych pojemnościach i kształtach  oraz średnicach otworu wlewowego. Medium płuczącym może być woda lub poprzez zastosowanie obiegu zamkniętego – nalewane do opakowań płyny.

 
Opis techniczny

Butelki przeznaczone do płukania dostarczane są do płuczki przy pomocy przenośnika płytkowego. Następnie butelki  w ilości odpowiadającej liczbie chwytaków podstawiane są wzdłuż płuczki na przenośniku i następuje jego zatrzymanie. Chwytaki po uchwyceniu butelek za szyjki obracają je o 180 stopni i w tym położeniu następuje ich płukanie cieczą pod ciśnieniem. Wypłukane butelki powracają do położenia pierwotnego, następuje uruchomienie  przenośnika i opuszczenie płuczki przez butelki. Urządzenie pracuje w sposób cykliczny – przerywany.

 

Dane techniczne

LPB-08
Obsługa (osób) 1
Wydajność (but./h) do 2000
Ilość chwytaków 10
Wymiary gabarytowe (mm)  
szerokość 2400

głębokość

1100
wysokość 1995
Wymiary butelek (mm)  
średnica Ø45 – Ø100
wysokość 105 – 260
średnica główki standardowej Ø28
średnica główki (obcjonalnie) Ø18 – Ø43
Wysokość transportera butelek (mm) 1000 ± 50
Moc zainstalowana (kW) 0,36
Masa urządzenia (kg) 350
Zużycie wody pitnej ~ 0,25 m³/godz.
Ciśnienie medium płuczącego 0,2 MPa
Ilość medium płuczącego w obiegu 100dm³