logo
Adres : Karsy 52,
62-571, Stare Miasto, Polska
sekretariat@robak.konin.pl

SYSTEMY LINIOWEGO PODAWANIA BUTELEK: OPAKOWANIA SZKLANE

Zastosowanie

W związku z coraz większym wzrostem wydajności linii rozlewniczych w celu zapewnienia dostarczania pojemników stworzono system liniowego podawania butelek. Jego podstawową zaletą jest optymalne dostarczenie butelek na odcinkach transporterów pomiędzy maszynami rozlewniczymi. Dzięki komunikacji sterowników maszyn rozlewniczych ze sterownikiem odpowiadającym za pracę systemów liniujących produktów na transporterach, uzyskano natychmiastową reakcję w postaci zmiany prędkości obrotowej transporterów idealnie zsynchronizowanej z prędkością maszyn. Układ w każdym przedziale wydajnościowym produkcji znakomicie reaguje w sytuacjach awaryjnych, zarówno powolnego i szybkiego rozruchu maszyn, jak powolnego i natychmiastowego ich zatrzymania. Dodatkowo system liniowego podawania butelek można wykorzystać do bezkolizyjnego transportu opakowań szklanych dzięki uzyskaniu przerwy pomiędzy transportowanymi butelkami poprzez stałą kontrolę prędkości obrotowej poszczególnych napędów transportera. Stworzenie takiej sytuacji minimalizuje występowanie hałasu oraz tłuczenie butelek na liniach rozlewniczych.