logo
Adres : Karsy 52,
62-571, Stare Miasto, Polska
sekretariat@robak.konin.pl

MONOBLOK KARUZELOWY (MODERNIZACJE, REMONTY, PRZEGLĄDY TECHNICZNE)

Zastosowanie

Monoblok zbudowany jest z karuzelowej maszyny nalewającej oraz karuzelowej maszyny zamykającej, umieszczone na wspólnym korpusie o zwartej budowie, u podstawy którego umieszczony jest napęd główny. Maszyna nalewająca, w zależności od typu, wyposażona jest w 20 ÷ 60 nalewaków, posiadające grawitacyjny system nalewu wspomagany lekką próżnią. Węzeł zamykający monobloku wyposażony jest w głowice zamykające, których ilość również uzależniona jest od typu urządzenia – 4 ÷ 12 głowic. W zależności od rodzaju zakrywek zamykarka wyposażona jest w odpowiedniego typu głowice. Monobloki projektowane są zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta. Przeznaczone są do ciągłego napełniania oraz zamykania butelek, czyli eksploatacji nieprzerwanej.

 
Opis techniczny

Wypłukane butelki, dostarczane do monobloku przenośnikiem płytkowym, są rozmieszczane w stałych odstępach za pomocą ślimaka rozdzielającego i wprowadzane są przez gwiazdę wejściową na podnośniki butelek maszyny nalewającej. Butelki dociskane są przez zespół podnośnika aż do szczelnego połączenia ich główek z nalewakami. Nalewaki otwierają się powodując najpierw wyrównanie ciśnień gazu w zbiorniku i butelce, potem jej grawitacyjne napełnianie cieczą do wyznaczonego poziomu. W tym momencie zostaje opuszczony zespół podnośnika i następuje zamknięcie nalewaka. Następnie pośrednia gwiazda transportowa przemieszcza napełnione butelki do węzła zamykającego, gdzie odbywa się ich szczelne zamykanie przy użyciu odpowiednich głowic. Zamknięte butelki przekazywane są za pomocą gwiazdy wyjściowej na taśmociąg odbierający, który odprowadza je do kolejnego urządzenia linii. Cały proces napełniania oraz zamykania odbywa się automatycznie a jego parametry są odczytywane i regulowane na pulpicie sterowniczym. Zakrywki uzupełniane są za pomocą mechanicznego podajnika zakrywek typu MPZ-01. Na życzenie Klienta producent dostarcza wymienne elementy wyposażenia, odpowiadające innym rodzajom butelek i zakrywek.

Dane techniczne

  VS 60/12 VS 48/12 VS 32/8 VS 24/8 VS 20/4
Obsługa (osób) 1 1 1 1 1
Wydajność (but./h) do 21000 do 18000 do 10500 do 7000 do 6000
Ilość nalewaków 60 48 32 24 20
Ilość głowic zamykających 12 12 8 8 4
Wymiary butelek (mm)          
średnica Ø45 – Ø110 Ø45 – Ø110 Ø45 – Ø110 Ø45 – Ø110 Ø45 – Ø110
wysokość 105 -400 105 -400 105 -400 105 -400 105 -400
średnica główki standardowej Ø28 Ø28 Ø28 Ø28 Ø28
średnica główki (opcjonalnie) Ø18- Ø 43 Ø18- Ø 43 Ø18- Ø 43 Ø18- Ø 43 Ø18- Ø 43
Moc zainstalowana (kW) 5,5 4,5 3,5 3,0 3,0
Masa  (kg) 6800 5400 4000 3200 2400
Ciśnienie powietrza (MPa) ~ 0,6 ~ 0,6 ~ 0,6 ~ 0,6 ~ 0,6