logo
Adres : Karsy 52,
62-571, Stare Miasto, Polska
sekretariat@robak.konin.pl

AUTOMATIC MULTI-HEAD TYPE “PICK AND PLACE” TWIST-OFF

  • four-head machine type AZR-04-Twist-Off-SWK 800
  • six-head machine type AZR-06-Twist-Off-SWK 800
  • eight-head machine type AZR-08- Twist-Off-SWK 800
  • twelve-head machine type AZR-12-Twist-Off-SWK-800
  •  
 

APPLICATION

Automatic closing machines type „Pick and place” are adapted to closing by jaw-heads or magnetic heads. They are adapted to closing jars, glass packaging with a very wide range of capacity by caps type Twist-Off with diameter from 28 mm to 112 mm with or without protective ring. They can be used to closing of different types of packaging by plastic caps type PET with capacity from 150 ml to 3000 ml for any kind of aluminium and plastics caps. The caps can have a different shapes. A machine is intended to a continuous packaging’s closing.

 
TECHNICAL DESCRIPTION

A packaging filled by fluid by means of a lamellar conveyor is leaded on a separating worm, which passes it on star. Then a star passes a bottle- a packaging, on the closing machine’s turntable and positions it  vertically in a head’s axis. Thanks to a cam-mechanism, which is in a upper case, a head lowers and makes a rotary motion, causing a closing of packaging. A closing head’s rotary motion is put into practice by means of an additional drive fixed in an upper part of of closing machine. An additional drive enables to regulate any quantity of closing head’s turns. A quantity of turns is regulated by means of a frequency converter synchronized with a main drive of device. Putting a cap on packaging is taken directly by a closing head from a special plate, which ensures an ideal axis of cap towards a packaging. A plate’s rotary motion is mechanically synchronized with turns of main case, in which there are closing heads. A mechanic or magnetic cap’s feeder ensures a proper orientation of caps. Its capacity is precisely matched to machine’s capacity.

 

TECHNICAL DATA

 AZR-04-W1-SWK 800AZR-08-W1-SWK 800AZR-06-W1-SWK 800AZR-12-W1-SWK 800
Capacity of closing machine (bottles/h)600012000900018000
Quantity of heads48612
Dimensions (mm)    
Length~ 1160~ 1160~ 1360~ 1360
Width~ 1060~ 1060~ 1260~ 1260
Height (depends on bottle’s height)max 3400max 3400max 3400max 3400
Working floor (mm)1100 ± 301100 ± 301100 ± 301100 ± 30
Engine power    
Main drive (kW)2,22,23,03,0
Lifting (kW)0,370,370,370,37
Head’s drive (kW)0,550,550,550,55

 

  • Czterogłowicowa typu AZR-04-Twist-Off-SWK 800
  • Sześciogłowicowa typu AZR-06-Twist-Off-SWK 800
  • Ośmiogłowicowa typu AZR-08-Twist-Off-SWK 800
  • Dwunastogłowicowa typu AZR-12-Twist-Off-SWK 800
 

Zastosowanie

Automatyczne zamykarki typu „Pick and place” przystosowane do zamykania głowicami szczękowymi, bądź magnetycznymi, służą do zamykania słoików, opakowań szklanych w bardzo szerokim zakresie pojemności  nakrętkami  typu Twist-off  o średnicy od 28 mm do 112 mm. Mogą  z powodzeniem być stosowane do zamykania różnorodnych opakowań plastikowych typu PET  w zakresie pojemności od 150 ml do 3000 ml dla każdego rodzaju nakrętek wykonanych  z aluminium lub tworzywa sztucznego. Nakrętki mogą być różnego kształtu. Maszyna jest przeznaczona do ciągłego zamykania opakowań czyli eksploatacji nieprzerwanej.

 
Opis techniczny

Napełnione opakowanie za pomocą przenośnika płytkowego podawane jest na ślimak rozdzielający, który przekazuje ja na gwiazdę. Następnie gwiazda przekazuje opakowanie na stół obrotowy zamykarki i ustawia ją w osi pionowej głowicy. Dzięki mechanizmowi krzywkowemu, znajdującemu się w korpusie górnym, głowica opuszcza się wykonując ruch obrotowy powodując zamknięcie opakowania. Ruch obrotowy głowicy zamykającej realizowany jest za pomocą dodatkowego napędu mocowanego w górnej części zamykarki. Zastosowany dodatkowy napęd umożliwia regulację dowolnej ilości obrotów głowicy zamykającej. Ilość obrotów regulowana jest za pomocą przetwornicy częstotliwości zsynchronizowanej z napędem głównym urządzenia. Zakładana nakrętka na opakowanie jest pobierana bezpośrednio przez głowicę zamykającą ze specjalnie wykonanego talerza, co zapewnia idealną osiowość nakrętki względem opakowania. Ruch obrotowy talerza podającego zakrywki jest mechanicznie zsynchronizowany z obrotami korpusu głównego w którym zamocowane są głowice zamykające. Prawidłową orientację nakrętek zapewnia Mechaniczny bądź Magnetyczny Podajnik Zakrywek którego wydajność jest ściśle dopasowana do wydajności urządzenia.

 

Dane techniczne

 
AZR-04-Twist-off-SWK 800
AZR-08-Twist-off-SWK 800
AZR-06-Twist-off-SWK 800
AZR-12-Twist-off-SWK 800
Wydajność (but./h)
6000
12000
9000
18000
Wymiary gabarytowe (mm)
 
 
 
 
długość
~ 1160
~ 1160
~ 1360
~ 1360
szerokość
~ 1060
~ 1060
~ 1260
~ 1260
Wysokość (mm) uzależniona od wysokości butelki
max 3400
max 3400
max 3400
max 3400
Poziom roboczy (mm)
1100 ± 30
1100 ± 30
1100 ± 30
1100 ± 30
Moc silnika
 
 
 
 
Napęd główny (kW)2,22,23,03,0
Podnoszenie (kW)0,370,370,370,37
Napęd głowicy (kW)0,550,550,550,55