logo
Adres : Karsy 52,
62-571, Stare Miasto, Polska
sekretariat@robak.konin.pl

PNEUMATIC SORTERS SWK

  • SWK 600
  • SWK 700
  • SWK 800
  • SWK 1000
  • SWK 1200
 

APPLICATION

The pneumatic sorter type SWK is designed to orientation of caps and then to deliver them to closing machine using skid ramp and feeder. Depending on type of used sorting disk, the equipment can serve to orientation of 12 to 80 mm height caps both plastic and metal made.

 
TECHNICAL DESCRIPTION

The pneumatic sorter consists of charging hopper, pneumatic system, drive mechanism driving sorting disk, and upper skid ramp. Disk used in the pneumatic sorter has recessions, to which caps are passing during rotation. Sorting of caps is ensured by system of blowing nozzles, placed in lower part of the sorter. System of blowing nozzles ensures rejection of inadequate oriented caps from the disk as well as blowing out excessive caps into sorting chamber. Correctly oriented caps are picked by skid ramp and go to the closing machine through feeder and receiving plate.

 

TECHNICAL DATA

  SWK 600 SWK 700 SWK 800 SWK 1000 SWK 1200
Capacity (caps/h) up to 12000 up to 16000 up to 20000 up to 28000 up to 34000
Disk diameter (mm) Ø 600 Ø 700 Ø 800 Ø 1000 Ø 1200
Motor power (kW) 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Rated air pressure (MPa) ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6
Weight of the machine (kg) 160 180 200 220 240

 

  • SWK 600
  • SWK 700
  • SWK 800
  • SWK 1000
  • SWK 1200
 

Zastosowanie

Sortownik pneumatyczny typu SWK przeznaczony jest do orientacji zakrywek a następnie dostarczeniu ich do maszyny zamykającej za pomocą ześlizgu i nakładacza. W zależności od rodzaju zastosowanej tarczy sortującej urządzenie może służyć do orientowania zakrywek o wysokości 12 ÷ 80 mm, zarówno plastikowych jak i metalowych.

 
Opis techniczny

Sortownik pneumatyczny zbudowany jest z kosza zasypowego, układu pneumatyki, mechanizmu napędowego wprawiającego w ruch tarczę obrotową oraz ześlizgu górnego. Stosowana tarcza w sortowniku pneumatycznym posiada wybrania, do których w czasie ruchu obrotowego trafiają zakrywki. Sortowanie zakrywek zapewnia układ dysz wydmuchujących, znajdujących się w dolnej części sortownika. Układ dysz pneumatycznych zapewnia wyrzucanie nieprawidłowo zorientowanych zakrywek z wybrania tarczy oraz zdmuchiwanie nadmiaru zakrywek do komory sortującej. W górnej części urządzenia znajduje się kosz zasypowy, który opcjonalnie może być wyposażony w automatyczny układ dozowania zakrywek do komory sortującej. Prawidłowo posortowane zakrywki odbierane są poprzez ześlizg i trafiają do maszyny zamykającej za pośrednictwem nakładacza lub talerza odbierającego.

 

Dane techniczne

SWK 600 SWK 700 SWK 800 SWK 1000 SWK 1200
Wydajność (zakrywek/h) do 12000 do 16000 do 20000 do 28000 do 34000
Średnica tarczy (mm) Ø 600 Ø700 Ø800 Ø1000 Ø1200
Moc silnika (kW) 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Nominalne ciśnienie powietrza ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6 ~0,6
Masa urządzenia (kg) 160 180 200 220 240